61 Kisah Pengantar Tidur – Diriwayatkan Secara Shahih dari Rasulullah & Para Sahabat

ImageBanyak cara untuk mendapatkan hikmah, salah satunya dengan mempelajari kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagaimana Allah perintahkan dalam Firman-Nya

“Dan semua kisah dari rasul-rasul, Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman” (Surat Hud:120)

Sebagai orang beriman, seharusnya kita mempercayai, mempelajari dan mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Namun sangat disayangkan, kisah-kisah menyesatkan, yang penuh kesyirikan dan takhayul merebak di tengah-tengah masyarakat. Kisah itu ditampilkan dalam majalah dan tabloid serta televisi, yang bernuansa pembodohan terhadap umat. Mereka membodohi dan menipu masyarakat dengan kisah-kisah dusta. Tiada lain tujuan mereka hanya untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan gampang.

Didorong oleh keprihatinan terhadap merebaknya kisah-kisah dusta yang penuh kesyirikan, baik dalam media cetak dan elektronik, maka kami tayangan kisah-kisah penambah keimanan. Kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang tertuang dalam hadits-hadits shahih. Meliputi kisah-kisah mengenai para Nabi, sahabat Rasulullah SAW dan umat-umat terdahulu. Allah SWT telah memuji mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagian dari mereka telah dijamin masuk surga. Hal itu menunjukkan kejujuran, keikhlasan, dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah SWT. Masihkah kita mau mendengarkan cerita-cerita dusta dan meninggalkan cerita-cerita yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadist

61 Kisah Pengantar Tidur / Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, Darul Haq – Jakarta

Harga : 23.000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s